Liceum

Liceum Ogólnokształcące Erazmus

Najwyższa jakość edukacji

 • liceum z ponad 15-letnimi tradycjami
 • kadra składająca się z nauczycieli przedmiotów, pedagogów, logopedów, psychologów i psychiatrów – łącznie ponad 40 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy każdego dnia pozostają w pełnej dyspozycji aby uczyć, wspierać, dbać i pomagać naszym uczniom
 • program dydaktyczny oparty na zasadach katolickiego systemu wychowania z podkreśleniem ścisłego kontaktu nauczycieli z rodzicami

Rozwój osobisty uczniów

 • szkoła dla młodzieży w wieku 16-20 lat
 • rozszerzona nauka dwóch języków obcych do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski,
 • sportowe zajęcia pozalekcyjne, m. in. basen, siłownia
 • tematyczne koła zainteresowań
 • rozszerzony program zajęć z informatyki
 • zajęcia psychologiczne, m.in.: muzykoterapia, ćwiczenia zwalczające stres szkolny, profilaktyka uzależnień, logopedia, terapia psychologiczno-pedagogiczna

Specjalne klasy dla uczniów niepełnosprawnych:

 • klasy terapeutyczne dla młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, dysleksją i dysfunkcjami połączonymi
 • indywidualne nauczanie w domu uczniów niepełnosprawnych
 • spersonalizowane przygotowanie do matury – od 13 lat mamy 100% zdawalność egzaminu maturalnego
 • bezpłatna specjalistyczna opieka medyczna w HERBRAND centrum medycznym z najnowszym sprzętem rehabilitacyjnym i medycznym
 • bezpłatny transport dom-szkoła-dom dla uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe wynosi 100,00 zł,
 • miesięczne czesne w wysokości 200,00 zł jest pobierane tylko w ciągu trwania roku szkolnego, bez okresu wakacji.