Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa Scholar

W związku z uchwalonymi ustawami reformującymi system edukacji – prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe – informujemy, że utworzyliśmy szkołę podstawową i prowadzimy rekrutację.

Co zmieniła reforma?

 • Zgodnie z reformą edukacji powstały: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, dwustopniowe szkoły branżowe i szkoły policealne.
 • Gimnazja zostaną zlikwidowane.
 • Zmiany są wprowadzane stopniowo od roku szkolnego 2017/2018.
 • Od tego samego roku została wprowadzana do szkół nowa podstawa programowa. Jako pierwsi zgodnie z nią uczą się uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej, I klasy szkoły branżowej, I klasy szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz słuchacze I semestru szkoły policealnej.

Najwyższa jakość edukacji:

 • kadra składająca się z nauczycieli przedmiotów, pedagogów, logopedów, psychologów i psychiatrów – łącznie ponad 40 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy każdego dnia pozostają w pełnej dyspozycji aby uczyć, wspierać, dbać i pomagać naszym uczniom,
 • bezpłatny transport dom-szkoła-dom dla uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • program dydaktyczny oparty na zasadach katolickiego systemu wychowania z podkreśleniem ścisłego kontaktu nauczycieli z rodzicami,

Rozwój osobisty uczniów:

 • szkoła dla dzieci w wieku 5 – 15 lat,
 • rozszerzona nauka dwóch języków obcych do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski,
 • sportowe zajęcia pozalekcyjne, m. in. basen, siłownia,
 • tematyczne koła zainteresowań,
 • rozszerzony program zajęć z informatyki,
 • zajęcia psychologiczne, m.in.: muzykoterapia, dogoterapia, ćwiczenia zwalczające stres szkolny, profilaktyka uzależnień, logopedia, terapia psychologiczno-pedagogiczna,

Specjalne klasy dla uczniów niepełnosprawnych:

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe wynosi 100,00 zł,
 • miesięczne czesne w wysokości 200,00 zł jest pobierane tylko w ciągu trwania roku szkolnego, bez okresu wakacji.