Kosmetyka i fizjoterapia

Od najbliższego roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym Erazmus zostaną uruchomione dodatkowe zajęcia z kosmetyki oraz fizjoterapii. Dzięki wykładanej teorii oraz praktykom w specjalistycznych gabinetach absolwenci szkoły, oprócz matury i otwartej drogi do dalszego kształcenia, będą mieli podstawy do uzyskania atrakcyjnego zawodu.