Rekrutacja

Trwa rekrutacja do Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi Scholar oraz Liceum Ogólnokształcącego Erazmus w Aleksandrowie Łódzkim.

Dzieciom i młodzieży z orzeczeniem zespołu Aspergera, autyzmem i spektrum autyzmu szkoły gwarantują bezpłatną naukę oraz terapię psychologiczno-pedagogiczną, opiekę ponad 15 specjalistów, w tym logopedy, neurologa, psychologa; muzykoterapię, arterapię, terapię integracji sensorycznej, dogoterapię, Biofeedback, metodę Tomatisa, rehabilitację i zabiegi w centrum medycznym Herbrand, a także transport na terenie województwa.

Liceum Ogólnokształcące posiada klasy profilowane: fizjoterapia, pomoc stomatologiczna oraz kosmetologia.