Samodzielny Kacper

Nauka zdalna i więcej czasu spędzonego w domu wpływają również na inne obszary życia naszych uczniów. Kacper usamodzielnia się z dnia na dzień!