Szkoła dla autystów

Najlepsza terapia to normalna szkoła

Nasza szkoła dla autystów to klasy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze spektrum zaburzeń autystycznych, w tym:

Dla dzieci i młodzieży z takimi schorzeniami najlepszą trapią jest normalna szkoła. Ponieważ wzorem do naśladowania powinny być zdrowe dzieci, do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie potrzebne są codzienne relacje właśnie z nimi. Kompleksową terapią jest edukacja oparta na luźnym podejściu do podopiecznych, kreatywnym i logicznym myśleniu oraz na rozwijaniu pasji i własnych zainteresowań dziecka.

Gwarantujemy: