ADHD to choroba określana jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. ADHD rozwija się u dzieci do 7 roku życia i chociaż z czasem jego objawy ustępują, a nawet całkowicie mogą wygasnąć w wieku dojrzewania, to zdarzają się przypadki ADHD u dorosłych.

Zobacz też: Szkoła dla autystów

Objawy ADHD

Objawy ADHD są bardzo różne i nie wszystkie występują u każdego dziecka z zespołem hiperkinetycznym. Do typowym objawów ADHD zalicza się nadmierną ruchliwość dziecka, brak koncentracji i zaburzenia emocjonalne. W leczeniu ważna jest psychoterapia, a także podawanie leków farmakologicznych.

Człowiek, u którego obserwuje się ADHD, charakteryzuje się stałymi problemami z zachowaniem norm społecznych oraz poszanowaniem praw innych osób. Dzieci z ADHD znacznie różnią się od swoich rówieśników – szybciej i mniej dokładnie wykonują zadania, męczy ich bezczynność i nuda, więc zaczynają rozrabiać. Znają reguły społeczne, ale mają problem z ich zastosowaniem. Nie zastanawiają się nad konsekwencjami swoich czynów. Często nie kończą rozpoczętych czynności, przechodząc do kolejnych.

Do najbardziej charakterystycznych objawów ADHD zalicza się:

 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • impulsywność,
 • nadpobudliwość psychoruchową,
 • bieganie bez celu, podskakiwanie,
 • chwiejność emocjonalną,
 • gadatliwość,
 • łatwe rozpraszanie pod wpływem bodźców w otoczeniu,
 • nadmierną wrażliwość na bodźce środowiskowe,
 • agresywność,
 • stany lękowe,
 • zaburzenia mowy,
 • trudności z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami,
 • zaburzenia snu.

Leczenie ADHD

Leczenie ADHD opiera się na podawaniu leków, a także prowadzeniu psychoterapii i odpowiedniemu postępowaniu z dzieckiem cierpiącym na nadpobudliwość psychoruchową. Zaleca się usystematyzowanie dnia codziennego, a także zlecanie dzieciom konkretnych, krótkich zadań do wykonania.

Najnowsze badania wskazują, że choroba ta u 70% przypadków ustępuje w wieku dojrzewania, prawdopodobnie w wyniku burzy hormonów oraz zmian w pracy mózgu. Nie wolno jednak pozostawiać do tego czasu dziecka bez pomocy, ponieważ mogłoby to spowodować wyjątkowo niekorzystne skutki w przyszłości.