Najwyższa jakość edukacji

 • kadra składająca się z nauczycieli przedmiotów, pedagogów, logopedów, psychologów i psychiatrów – łącznie ponad 40 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy każdego dnia pozostają w pełnej dyspozycji aby uczyć, wspierać, dbać i pomagać naszym uczniom
 • bezpłatny transport dom-szkoła-dom dla uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • program dydaktyczny oparty na zasadach katolickiego systemu wychowania z podkreśleniem ścisłego kontaktu nauczycieli z rodzicami

Rozwój osobisty uczniów

 • szkoła dla dzieci w wieku 5 – 15 lat
 • rozszerzona nauka dwóch języków obcych do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
 • sportowe zajęcia pozalekcyjne, m. in. basen, siłownia
 • tematyczne koła zainteresowań
 • rozszerzony program zajęć z informatyki
 • zajęcia psychologiczne, m.in.: muzykoterapia, dogoterapia, ćwiczenia zwalczające stres szkolny, profilaktyka uzależnień, logopedia, terapia psychologiczno-pedagogiczna

Klasy terapeutyczne dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, dysleksją i dysfunkcjami połączonymi – BEZPŁATNIE

Opłaty

 • jednorazowe wpisowe wynosi 200,00 zł
 • miesięczne czesne w wysokości 200,00 zł jest pobierane tylko w ciągu trwania roku szkolnego, bez okresu wakacji