W dzisiejszych czasach można chodzić do szkoły, nie wychodząc z domu. Wszystko za sprawą cieszących się coraz większą popularnością szkół internetowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom w naszych szkołach realizujemy projekt nauki online.

Program szkoły online skierowany jest do:

 • dzieci mieszkających w Polsce z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej, cierpiących na zaburzenia autystyczne,
 • polskich dzieci przebywających za granicą z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej, cierpiących na zaburzenia autystyczne, które chcą realizować polską podstawę programową.

Zalety nauki online:

 • ukończenie szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum przez dzieci, które z uzasadnionych przyczyn nie mogą uczęszczać do stacjonarnej szkoły,
 • otrzymanie legitymacji szkolnej,
 • zdobycie państwowego świadectwa szkolnego,
 • zgodność z podstawą programową obowiązującą w polskich szkołach,
 • kształcenie przebiega w komfortowych, domowych i bezpiecznych dla dziecka warunkach,
 • szansa dla dzieci przebywających za granicą na codzienny kontakt z językiem polskim.

Zasady nauki online:

 • uczniowie uzyskują dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, która zawiera interaktywne pomoce naukowe łączące naukę z zabawą,
 • nauczyciel kontaktuje się z uczniem przez komunikator internetowy prowadząc z nim normalną lekcję,
 • uczeń oraz rodzice otrzymują liczne materiały dydaktyczne, m.in.: scenariusze, konspekty lekcji, repetytoria, poradniki dydaktyczne,
 • na koniec roku uczniowie przystępują do egzaminów końcowych.

Ważne:

 • nauka w naszych szkołach jest bezpłatna,
 • obowiązuje jednorazowe wpisowe w wysokości 200,00 zł,
 • należy przesłać skan orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego.

Procedura rozpoczęcia nauczania domowego w naszych szkołach

 1. SZUKANIE PRZYJAZNEJ PLACÓWKI EDUKACYJNEJ– każde dziecko i nastolatek w wieku od 5 do 18 lat ma obowiązek nauki, zatem musi zostać przyjęte przez daną placówkę (przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną). Uczniowie edukowani domowo także muszą być zapisani do szkoły, której dyrekcja wyrazi zgodę na edukacją poza szkoła, w formie nauczania domowego.
 2. WIZYTA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ – aby rozpocząć edukację domową, należy udać się na spotkanie z psychologiem i pedagogiem w celu wystawienia opinii psychologiczno-pedagogicznej. Założeniami tworzenia takiego dokumentu jest potrzeba wsparcia rodziców oraz szkoły przy optymalizowaniu warunków edukacyjnych ucznia nauczanego domowo. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna po dokonaniu diagnozy oraz analizy potencjału ucznia tworzy opinie, w której zarówno rodzice, jak i nauczyciele mogą znaleźć wskazania oraz zalecenia do pracy z danym uczniem. Posiadamy własną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, gdzie zdiagnozujemy i wydamy opinię dla Twojego dziecka
 3. ZŁOŻENIE DEKLARACJI RODZICÓW I WNIOSKU DO DYREKCJI – obowiązek nauki wobec dzieci i nastolatków tak naprawdę zobowiązuje ich rodziców do zapewnienia im warunków optymalnych do nauki. Z jednej strony rodzice lub opiekunowie mogą wybrać szkołę, która obejmie opieką edukacyjną danego ucznia, z drugiej strony mogą przy woli oraz wsparciu dyrekcji placówki edukacyjnej samodzielnie zagwarantować dogodne zaplecze dla nauki ich dziecka czy nastolatka.
 4. NOWOCZESNE NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ – nasze szkoły wpisują się w ideę tworzenia cyfrowych szkół. Korzystamy z nowoczesnych technologii, aby podnieść jakość usług edukacyjnych.

Akty prawne nauczania domowego

Edukacja domowa w Polsce jest legalną formą realizacji obowiązku nauki wobec dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 roku życia, na etapach edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

 • Ustawa o systemie oświaty dotyczący edukacji domowej (Art. 16, punkty 8-14) – stan z dnia 10.09.2015 r.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Art. 17) – stan z dnia 10.09.2015 r.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 30.05.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – stan z dnia 10.09.2015 r.