Zajęcia terapeutyczne

Uczniowie ze spektrum zaburzeń autystycznych, w tym: autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, dysleksją czy dysfunkcjami połączonymi korzystają z regularnie prowadzonych bezpłatnych terapii.

Dodatkowo uczniowie szkół Scholar i Erazmus codziennie korzystają z bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych, terapii oraz opieki specjalistów w centrum medycznym Herbrand.