Najwyższa jakość edukacji

 • liceum z ponad 15-letnimi tradycjami
 • kadra składająca się z nauczycieli przedmiotów, pedagogów, logopedów, psychologów i psychiatrów – łącznie ponad 40 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy każdego dnia pozostają w pełnej dyspozycji aby uczyć, wspierać, dbać i pomagać naszym uczniom
 • program dydaktyczny oparty na zasadach katolickiego systemu wychowania z podkreśleniem ścisłego kontaktu nauczycieli z rodzicami

Rozwój osobisty uczniów

 • szkoła dla młodzieży w wieku 16-20 lat
 • rozszerzona nauka dwóch języków obcych do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski,
 • sportowe zajęcia pozalekcyjne, m. in. basen, siłownia
 • tematyczne koła zainteresowań
 • rozszerzony program zajęć z informatyki
 • zajęcia psychologiczne, m.in.: muzykoterapia, ćwiczenia zwalczające stres szkolny, profilaktyka uzależnień, logopedia, terapia psychologiczno-pedagogiczna
 • spersonalizowane przygotowanie do matury – od 13 lat mamy 100% zdawalność egzaminu maturalnego

Klasy terapeutyczne dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, dysleksją i dysfunkcjami połączonymi – BEZPŁATNIE

Opłaty

 • jednorazowe wpisowe wynosi 200,00 zł
 • miesięczne czesne w wysokości 200,00 zł jest pobierane tylko w ciągu trwania roku szkolnego, bez okresu wakacji