Poznajemy zwierzęta

Oglądamy album Matyldy i poznajemy zwierzęta. Jak się nimi opiekować? Odpowiadamy na pytania na podstawie tekstu pt. „Skorupka”.